En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

Aquest Ajuntament per normativa no està obligat a fer l'avaluació de l'aplicació de les normes.