Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats
Mònica MARTÍNEZ CARRIÓ

Càrrec Regidora

Partit JxB-E-ERC-AM

Àrea Cultura / Joventut/ Ensenyament/ Portaveu del Grup Municipal

Data nomenament 30-01-2018

Correu electrònic mmartinez@begur.cat

Sexe Dona

Més informació Presa de posesió en substitució de la regidora Maite Martin Alcaide.