En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Dades de sol·licituds peticions dret d'accés i reclamacions a la GAIP: clicar en aquest enllaç

Sol·licituds d’exercici del dret d’accés a la informació pública (2016 - 2021)

 


Reclamacions presentades davant la Comissió de Garanties (GAIP)