Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Per tu (XTU) (3 càrrecs)

Miquel Àngel Ribes Jornet

Alcalde - President

Veure fitxa 

Carolina Baiges Gabaldà

2a Tinenta d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep Maria Raduà Serra

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) (3 càrrecs)

Amadeu Pros Franquet

1r Tinent d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Aida Roige Màdico

3a Tinenta d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Joan Martínez Borrell

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Tot per Ascó - Candidatura de Progrés (CP) (1 càrrec)

Josep Jaimot Jimenez

Regidor

Veure fitxa 

Arrelem Agrupació d'Electors (AAE) (1 càrrec)

Enric Meix Llop

Regidor

Veure fitxa 

Independents d'Ascó - Fed. Indep. de Catalunya (IA-FIC) – MIXT (1 càrrec)

Montserrat Lerma Díaz

Regidora

Veure fitxa 

RETRIBUCIONS 2019-2023 (mod. Ple 31/03/22)

 

CÀRREC

RETRIBUCIÓ LÍMIT ANUAL (brut)

 Alcalde President

  26.805,73 € / any

 1r. Tinent d'alcalde

  29.486,31 € /any

 2n. Tinent d'alcalde

  20.995,27 € /any

 

 

INDEMNITZACIÓ PER ASSISTÈNCIES 

 

CÀRREC

RETRIBUCIÓ LÍMIT ANUAL (brut)

 Regidor/a amb delegacions

  20.400,00 € /any

 Regidor/a sense delegacions

    8.160,00 € /any

 

IMPORTS ESTABLERTS

 

ÒRGAN

IMPORT

Ple

 300,00 € bruts/sessió

Junta de Govern Local

 300,00 € bruts/sessió

Comissions Informatives i Junta de Portaveus

 100,00 € bruts/sessió

 

 

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PER GRUP POLÍTIC

  • 2.000,00 € per grup i any
  • 100,00 € per regidor i any

 

[+] Informació

 

CONTACTE

[+] Informació