Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple municipal

L'EINA-ERC
AA-C
Junts per Altafulla - CM
PSC

L'EINA-ERC (5 càrrecs electes)

Jordi Molinera i Poblet

Alcalde i regidor de Mitjans de Comunicació, Seguretat, Participació Ciutadana, Serveis Municipals (Brigada) i Joventut.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Alba Muntadas i Olivé

Coalcaldessa, segona Tinència d'Alcaldia i regidora delegada de Territori (Urbanisme, Via Pública i Medi ambient), Polítiques d'Igualtat i Recursos Humans.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Àlex Cañas i Torres

Tercera Tinència d'Alcaldia i regidor delegat d'Esports, Festes i Habitatge.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Daniel Franquès i Marsal

Regidor delegat d'Hisenda, Transparència, Administració Electrònica i Administració General.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Gemma Maymó Masip

Regidora delegada de Cultura i Patrimoni.

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

AA-C (5 càrrecs electes)

Montse Castellarnau Vicente

Regidora a l'oposició

Veure fitxa 

Jaume Sànchez Hernàndez

Regidor a l'oposició

Veure fitxa 

Empar Polo Morte

Regidora a l'oposició

Veure fitxa 

M. Jesús (Xusa) Ortega Pérez

Regidora a l'oposició

Veure fitxa 

Francesc Farré Camps

Regidor a l'oposició

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Junts per Altafulla - CM (2 càrrecs electes)

Eva Martínez Giol

Primera Tinència d'Alcaldia i regidora delegada de Benestar Social i Ciutadania, Gent Gran, Educació, Protecció Animal, Salut i Sanitat Pública

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Tomàs Serra Albiol

Regidor delegat de Comerç i Promoció Econòmica, Turisme i Oficina d'Atenció Amable a les Persones

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

PSC (1 càrrec electe)

Inma Morales Navarro

Regidora a l'oposició

Veure fitxa 

Règim d’indemnitzacions per assistència aplicable als regidors que no tenen dedicació:

Per assistència / sessió

Quantia

Ple

218€

Comissió Informativa

109€

Junta de Portaveus

109€

Junta de Govern Local

98€

Consell de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla

218€

 

Indemnitzacions per quilometratge: 0,30€/km.

 

Les quanties de les dedicacions i de les assistències s'actualitzaran anualment amb els percentatges màxims que permetin les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.