Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un reglament

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadana en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del nou Reglament municipal regulador de l’emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes del terme municipal d’Alguaire, cal recollir l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

El termini per fer arribar les seves opinions, és de quinze (15) dies naturals, a comptar des del dia 10 de setembre de 2019 al dia 24 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Data en que finalitza la consulta: 24.09.2019.

Mitjà per fer les aportacions: instància.

 

 

Dades de contacte

AJUNTAMENT D'ALGUAIRE
Plaça Església, 21
25125 ALGUAIRE
Tel. 973756006 Fax. 973756837 Mail. administracio@ajuntamentalguaire.cat