No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

Grup Municipal MES, Moviment d’Esquerres (MES).

·  Composició:  Sr.   Antoni Perea  Hervera

                         Sr.   Raul Delgado Torres

                         Sra.  Elvira Larrègula Montserrat    

                         Sra.  Carme  Cambray Boira               

                         Sr.    Jeroni Busquets  Saz

 

Grup Municipal de Convergència i Unió (C i U).

·  Composició:   Sr.    Joan Busquets Saz

  Sra.   Immaculada Roca Vidal  

                                      Sra.  Úrsula Olmo Rovira

                                      Sr.    Francesc Mayench Ariza

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord  Municipal (ERC- AM).

·  Composició:   Sr.   Francesc Teixidó Mola

                          Sra.  Gemma Massana Cosialls