Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

MERITXELL VARGAS SARDÀ

Càrrec SECRETÀRIA MUNICIPAL

Descripció AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER EXERCIR UNA SEGONA ACTIVITAT

Resolució Certificat de Ple

Data resolució 26-10-2017