Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Convocatòria selecció Tècnic Recursos humans 1 04-01-2018 19-04-2018 concurs oposició funcionari interí A2 títol de llicenciat o graduat universitari en dret, ciències del treball, ciències polítiques, econòmiques i administració i direcció d'empreses o estar en possessió del títol de diplomat o graduat universitari en relacions laborals, graduat social, ciències del treball, gestió i administració pública. Nivell C1 català 17-04-2018 Centre Municipal d'Adults. c/ Sant Sebastià, 91 Anunci BOP
Bases reguladores convocatòria
LLISTA PROVISIONAL
LLISTA DEFINITIVA,TRIBUNAL I DATA
annex bases
Resultat
Convocatòria borsa treball personal de neteja 14-02-2018 Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de personal de neteja personal laboral temporal Graduat en ESO o equivalent nivell A2 català DECRET
BOPG
BASES CONVOCATÒRIA
Llista provisional
Llista definitiva, tribunal i data
Convocatòria borsa de treball de peons de Brigada d'obres i Serveis 14-02-2018 Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de peons de Brigada d'obres i serveis personal laboral temporal Graduat en ESO o equivalent nivell A2 catàlà DECRET
BOPG
BASES CONVOCATÒRIA
Llista provisional
Llista definitiva, tribunal i data
Convocatòria creació borsa treball educadors/es Llar Infants Mnpal. 18-09-2017 Convocatòria creació borsa treball educadors/es Llar Infants Mnpal. Personal laboral temporal Cicle Formatiu Grau Superior Educació Infantil o equivalent Nivell C1 català Bases
ANUNCI BOPG 28092017
ANUNCI LLISTA PROVISIONAL
Dec llista def, Tribunal i data proves
Annex llista definitiva
Rtat proves borsa educadores
Convocatòria creació borsa treball administratius i auxiliars 31-08-2017 Convocatòria creació borsa treball administratius i auxiliars Funcionaris interins C1 i C2 Nivell C1 català Bases
Anunci BOGP 12092017
Llista prov. admesos i exclosos
Llista definitiva, Tribunal i dates
Anunci resultats
Convocatòria concurs oposició conserge mantenidor equipaments esportius 1 12-07-2017 Convocatòria concurs oposició conserge mantenidor equipaments esportius Concurs oposició Laboral Certificat escolaritat, graduat escolar o equivalent Nivell B2 (intermedi) llengua catalana Anunci convocatòria concurs oposició
Bases concurs oposició
Anunci BOPG 16082017
Llista provisional admesos-exclosos
Llista def adm i data proves
Rtat CO conserge equipam esport