Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Rosselló són:

 • Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.cat/rossello
 • Atenció presencial a les oficines de l'ajuntament:
  Av. Catalunya, 2.
  Horari: dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.
 • Atenció telefònica a través del telèfon: 973 730 001 
 • Per correu electrònic a l'adreça: ajuntament@rossello.cat
Transport públic

Línia e2 Lleida – Alfarràs

Per tal de donar resposta al gran increment de la demanda de serveis de transport interurbà per autobús (des del 2001 ha crescut un 57%), la Generalitat comença la implantació d’una nova xarxa d’autobusos d’altes prestacions, que inclou les línies d’autobusos interurbans amb més demanda de cada demarcació, amb el nom d’Exprés.cat.

La xarxa Exprés.cat constarà de 40 línies que representen el 40% de la demanda, amb ocupacions mitjanes de 30 viatgers/expedició.

Horari d'autobusos

 

Agents Municipals
 • Agents Municipals                654 386 843
 • Mossos d'esquadra                            112
 • Bombers Lleida                    973 030 112
 • Bombers Almenar                973 770 034
 • Centre d'emergències de Catalunya  112
 • Atenció ciutadana de la Generalitat   012
Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.