Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Dinamitzador Punt Òmnia Eudald Graells 1 29-10-2018 Concurs Oposició Laboral Temporal C1 Àrea de Servei a les persones En tràmit Personal Punt Òmnia
Caporal 1 03-07-2018 03.02.1461 6/2018 Concurs oposició Funcionari C2 Seguretat Ciutadana i Trànsit Proves BOPG 03/07/2018 Llista definitiva, Tribunal i convocatòria proves
Convocatòria de proves
Tècnic Administració General 1 03-07-2018 03.02.1461 5/2018 Concurs oposició Funcionari interí A1 Jurista En tràmit 13-12-2018 AJUNTAMENT DE RIPOLL BOPG 03/07/2018 - 15/10/2018 llistat admesos i exclosos, tribunal i proves
Auxiliar Administratiu - OAC - Finestreta Única 1 24-05-2018 29-11-2018 03.02.1461 3/2018 Concurs oposició Laboral temporal C2 Atenció Ciutadana Proves 26-11-2018 Ajuntament de Ripoll BOPG 24/05/2018 - DOGC 11/06/2018 ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
Personal laboral temporal activitats d'estiu 12 03-04-2018 03.02.1460 - 1/2018 concurs Laboral temporal Diverses Àrea de Serveis a les Persones - Esports En tràmit Admesos i exclosos
Arquitecte tècnic municipal 1 12-03-2018 17-05-2018 03.02.1461 2/2018 Concurs oposició Funcionari interí A2 Urbanisme i Obres Nomenament - Contractació 26-04-2018 Ajuntament de Ripoll BOPG 12/02/2018 - DOGC 21/03/2018 Acta Tribunal
Nomenament - Contractació
Suport administratiu servei de premsa, comunicació, participació i educació 1 12-02-2018 11-06-1918 03.02.1461 1/2018 Concurs oposició Laboral temporal C1 Premsa, comunicació, participació i coneixement Nomenament - Contractació 09-05-2018 Ajunament de Ripoll BOPG 12/03/2018 - DOGC 21/03/2018 Acta del Tribunal
Nomenament - Contractació
Caporal 1 04-01-2018 03.02.1461 7/2017 Concurs oposició - promoció interna Funcionari C2 Civisme, Convivència i Seguretat Ciutadana Acta del Tribunal - Declaració desert 25-04-2018 Ajuntament de Ripoll BOPG 04/01/2018 - DOGC 10/01/2018 Acta del Tribunal
Declaració desert
Per tal de consultar l'estat dels processos de selecció, cal consultar els resultats de les convocatòries de personal.