Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Comissió d’Hisenda (DL 2/2003)

Alcalde (DL 2/2003)

Ple de l’Ajuntament (DL 2/2003)