Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
36 conjunts de dades trobats
Categoria: Sector Públic
27/05/2019

Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La sèrie temporal s'inicia amb dades de l'any 2017 (fins a l'actualitat).

25/05/2019

Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de selecció /provisió, les bases de la convocatòria, els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al Di... Mostra més

25/05/2019

Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la pròpia corporació hagi definit a través dels acords de Ple i els decret de l’alcaldia, que conformen el “cartip... Mostra més

25/05/2019
25/05/2019

Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari.

25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
24/05/2019