Dades d'emplenament dels portals de transparència

A continuació es mostra el detall dels camps informats:

*ACTIVITATID (numèric): número autogenerat.

*CODIINE (text): codi ine identificador de l'ens.

*NOMENS (text): nom de l'ens.

*CODIFAMILIA (text): codi de la família de l'ítem de transparència.

*NOMFAMILIA (text): nom de la família de l'ítem de transparència.

*CODISUBFAMILIA (text): codi de la subfamília de l'ítem de transparència (en cas que en tingui).

*NOMSUBFAMILIA (text): nom de la subfamília de l'ítem de transparència (en cas que en tingui).

*CODIITEM (text): codi de l'ítem de transparència.

*NOMITEM (text): nom de l'ítem de transparència.

*VISIBLE (booleà): indica si l'ítem de transparència és visible o no.

*REDIRECCIO (booleà): l'ítem de transparència és visible i indica si està redireccionat o no.

*DADESAUTOMATIQUES (booleà): l'ítem de transparència és visible, no està redireccionat i indica si té dades automàtiques visibles o no.

*DADESMANUALS (booleà): l'ítem de transparència és visible, no està redireccionat i indica si té el portlet de dades manuals visible o no.

*DARRERAACTUALITZACIODM (data): l'ítem de transparència és visible, no està redireccionat, té el portlet ded dades manuals marcat com a visible i indica la darrera data d'actualització dels registres que es mostren.

*DARRERAACTUALITZACIOMI (data): l'ítem de transparència és visible, no està redireccionat i indica la data d'actualització del contingut més informació en cas que contingui contingut.

*DATAREVISIO (data): data de control que indica quan s'ha generat aquest registre.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
03/04/2017
Última actualització
18/06/2019
Format
CSV
Idioma
Sense especificar