Dades generals de l'ens

Sector Públic
14/05/2019
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Departament de Governació (Municat)
-
-
-
-
22/10/2015
14/05/2019
365 dies
No s'ha especificat la llicència

Informació institucional i organitzativa

-