Dades d'emplenament dels portals de transparència

Sector Públic
18/06/2019

El següent conjunt de dades mostra el percentatge d'emplenament dels diferents ítems de transparència per a cada ens. El detall de les dades facilita conèixer aspectes com visibilitat de l'ítem, si presenta una redirecció, si disposa de dades manuals o auomàtiques o data d'actualització. El detall dels camps que inclou els trobareu a la informació del recurs (distribucions).

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 
administració pública

Distribucions

Informació Addicional

Consorci Administració Oberta dCatalunya (AOC)
Consorci AOC
dadsobertes@aoc.cat
-
Conjunt de dades multiens
03/04/2017
18/06/2019
30 dies
Creative Commons CCZero

Informació institucional i organitzativa

-