Convocatòries de subvencions i ajuts

Sector Públic
15/06/2019

Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 
administració pública ajuts i subvencions

Distribucions

Informació Addicional

Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Diputació de Barcelona
Consorci AOC
dadesobertes@aoc.cat
-
Conjunt de dades multiens
02/11/2015
15/06/2019
7 dies
Creative Commons CCZero

Contractes, convenis i subvencions

-