Organismes dels que forma part

Sector Públic
15/02/2019
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Informació institucional i organitzativa

Departament de Governació (Municat)
16/03/2016
15/02/2019
365 dies
No s'ha especificat la llicència
-