Organismes que el formen

Sector Públic
15/02/2019
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Informació institucional i organitzativa

Departament de Presidència (Municat)
27/05/2016
15/02/2019
365 dies
No s'ha especificat la llicència
-