Organismes que el formen

Sector Públic
10/04/2019
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Informació institucional i organitzativa

Departament de Presidència (Municat)
27/05/2016
10/04/2019
365 dies
No s'ha especificat la llicència
-