Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

La sol·licitud d'accés a la informació pública és un formulari que permet a la ciutadania exercir el seu dret d'accedir a informació municipal en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Podeu obtenir més informació de com exercir-lo accedint al següent enllaç:

http://www.polinya.cat/tramits/tramits-i-gestions/sollicitud-dacces-a-la-informacio-publica.html​

 

Si es disposa de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, etc) o DNI electrònic, aquesta es podrà presentar a través de la seu electrònica. En cas contrari, la presentació s'haurà de fer presencialment en qualsevol de les recepcions municipals amb registre administratiu.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada.