Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Podeu consultar tota la normativa d'urbanisme de l'Ajuntament de Polinyà accedint a aquest enllaç del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya i escollint la comarca Vallès Occidental i el municipi Polinyà dins el menú desplegable de la dreta

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris