Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Podeu trobar informació sobre l'alts càrrecs de l'Ajuntament de Palafrugell a http://www.palafrugell.cat/l-ajuntament/govern/equip-de-govern

Per informació sobre els coordinadors d'àmbit consulteu http://www.palafrugell.cat/l-ajuntament/organitzacio-administrativa