Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Ajuts per a la solidaritat i la cooperació amb el Tercer Món 14-05-2018 Enllaç
Concurs 1a batalla de Gallines i Galls - Flors i Violes 2018 27-04-2018 Enllaç
Subvencions per a les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) de les escoles i els instituts públics i concertats, l'Escola de Música i les escoles bressol municipals, curs 2017-2018 27-04-2018 Enllaç
Subvencions per a activitats econòmiques locals 2017-2018 02-03-2018 Enllaç
Ajudes al desenvolupament per a l'any 2018 19-02-2018 Enllaç
Subvencions per a activitats per a joves de 12 a 18 anys - Estiu Jove 2018 08-02-2018 Enllaç
Subvencions per a casals d'estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys - Estiu jove 2018 08-02-2018 Enllaç
1r Premi escolar de redacció en llengua anglesa Tom Sharpe 2017-2018 02-02-2018 Enllaç
Bases generals aplicables a la concessió i justificació de subvencions municipals per a l'any 2018 19-01-2018 Enllaç
IV Premi Josep Pallach d'Articles Periodístics 21-12-2017 Enllaç
Subvencions per als alumnes d'ensenyaments musicals en centres del municipi de Palafrugell, curs 2017-2018 17-10-2017 Enllaç
Subvencions dirigides a centres educatius de primària i secundària de Palafrugell per a l'adquisició de llibres de text socialitzats, curs 2017-2018 28-07-2017 Enllaç
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis de l'àmbit d'intervenció Zona Sauleda 24-07-2017 Enllaç
Subvencions per a famílies monoparentals, any 2017 10-05-2017 Enllaç
Subvencions per a les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) de les escoles i els instituts públics i concertats, l'Escola de Música i les escoles bressol municipals 31-03-2017 Enllaç
32è Premi escolar Josep Sagrera i Corominas 30-03-2017 Enllaç
Subvencions per a activitats econòmiques locals per al període de l'1 de setembre de 2016 al 31 d'agost de 2017 17-03-2017 Enllaç
Subvencions per a l'organització dels casals d'estiu a les escoles públiques, per a nens i nenes de 3 a 12 anys 17-02-2017 Enllaç
Subvencions per a organitzadors d'activitats d'estiu per a joves de 12 a 18 anys 17-02-2017 Enllaç
Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions per a l'any 2017 24-01-2017 Enllaç
Subvencions per a la promoció d'actuacions en directe a Palafrugell el cap d'any de 2016 13-12-2016 Enllaç
Subvencions per a l'adquisició de llibres de text socialitzats per al curs 2016-2017 07-07-2016 Enllaç
Subvencions per als alumnes d'ensenyaments musicals en centres de Palafrugell, curs 2015-2016 07-07-2016 Enllaç
Subvencions per a organitzadors d'activitats d'estiu per a joves de 12 a 16 anys - estiu jove - per a l'any 2016 30-03-2016 Enllaç
Subvencions per activitats econòmiques locals per al període de l'1 de setembre de 2015 al 31 d'agost de 2016 23-03-2016 Enllaç
Subvencions per a l'organització de casals d'estiu a les escoles públiques per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Estiu Jove 2016 22-03-2016 Enllaç
Bases generals aplicables a la concessió i justificació de subvencions municipals per a l'any 2016 14-03-2016 Enllaç
Subvencions per actuacions de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d'edificis d'especial interès i amb caràcter excepcional, a la zona de La Sauleda 27-01-2016 Enllaç
Beques individuals per a l'assistència de nois i noies amb situacions socioeconòmiques desafavorides, a ensenyaments musicals d'iniciació i elementals cursats a centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament del municipi de Palafrugell, per al curs 2015-2016 13-08-2015 Enllaç
Subvencions per a l'escolarització a les escoles bressol municipals de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2015-16 13-08-2015 Enllaç
Subvencions per als alumnes d'ensenyaments musicals en centres del municipi de Palafrugell per al curs 2015-2016 13-08-2015 Enllaç
Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i de lectura socialitzats en els centres educatius per al curs 2015-2016 24-07-2015 Enllaç
Subvencions a activitats econòmiques per al període de l'1 de setembre de 2014 al 31 d'agost de 2015 13-04-2015 Enllaç
Ajuts per a infants de 0 a 3 anys escolaritzats a les escoles bressol municipals per a l'any 2015 (gener-juny) i que es trobin amb situacions socioeconòmiques desafavorides 11-03-2015 Enllaç
Subvencions per a l'organització del casal d'estiu en escola pública per a nens i nenes de 3 a 12 anys - Estiu Jove 2015 11-03-2015 Enllaç
Subvencions per a organitzadors d'activitats d'estiu per a joves de 12 a 16 anys - estiu jove - per a l'any 2015 11-03-2015 Enllaç
Subvencions a les persones llogateres dels habitatges dotacionals, empadronats al municipi, per a les despeses de l'IBI de l'any 2014 13-02-2015 Enllaç
Subvencions per als pensionistes de la taxa d'escombraries de l'any 2014 13-02-2015 Enllaç
Subvencions per actuacions de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d'edificis d'especial interès i amb caràcter excepcional, a la zona de La Sauleda 12-02-2015 Enllaç
Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals per a l'any 2015 03-02-2015 Enllaç
Ajuts econòmics per a les famílies d'infants de 0 a 3 anys escolaritzats a les escoles bressol municipals per a l'any 2014 i que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides 25-09-2014 Enllaç
Beques individuals per a l'assistència de nois i noies a ensenyaments musicals d'iniciació i elementals cursats a centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament del municipi de Palafrugell per al curs 2014-2015 12-09-2014 Enllaç
Subvencions de les Àrees de Cultura, Juventut i Serveis Socials per a l'any 2005 02-11-2004 Enllaç
Subvencions per a la realització de la Inspecció Tècnica de l'Edifici dels edificis d'especial interès i amb caràcter excepcional de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris La Sauleda - Carrer Ample 29-08-2014 Enllaç
Reglament regulador de les bases generals aplicables a la concessió i justificació de subvencions municipals per a l'any 2014 05-06-2014 Enllaç
Subvencions per a la integració ecològica i paisatgística de tancaments privats per a l'any 2014 09-05-2014 Enllaç
Ajuts per a l'adquisició de llibres per a text socialitzats per al curs 2014-2015 10-04-2014 Enllaç
Subvencions per a actuacions de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d'edificis d'especial interès i amb caràcter excepcional - zona la Sauleda 10-02-2014 Enllaç
Subvenció de l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana per al 2013 06-06-2013 Enllaç
Subvencions per actuacions de substitució/instal·lació d'ascensors i rehabilitació d'edificis d'especial interès i amb caràcter excepcional 23-03-2010 Enllaç
Subvencions a entitats esportives per a l'any 2006 05-01-2006 Enllaç
Reglament per a la concessió d'ajuts a la solidaritat i a la cooperació 30-03-2005 Enllaç
Subvencions de l'Àrea d'Esports per a l'any 2005 03-12-2004 Enllaç
Reglament regulador de l'activitat de foment 25-11-2004 Enllaç
Ajuts per al projecte de Solidaritat i Cooperació de l'any 2002 08-02-2002 Enllaç
Data Títol Bases reguladores