Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
15-01-2018 Aprovacio inicial pressupost general i plantilla de personal esercici 2018 Enllaç edicte 06-01-2018 O170135 No
11-01-2018 Aprovacio inicial projecte Rehabilitacio parcial Torre de Recs II fase Enllaç edicte 23-02-2018 O170144 No
04-01-2018 Convocatoria de licitacio obres de reforma i adequacio del Cementiri Municipal (fase 1) Enllaç edicte 10-02-2018 O170037 No
29-12-2017 Aprovacio definitiva modificacio ordenances fiscals 2018 Enllaç edicte 31-01-2018 O170038 No
15-12-2017 Aprovació definitiva modificacio de crèdits 6/2017 Enllaç edicte 31-01-2018 O170090 No
12-01-2017 43-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte de convocatòria per a l'elecció del jutge de pau titular Enllaç edicte 10-02-2017 O170042 No
02-02-2017 639-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte sobre l'autorització per a la delegació de signatura Enllaç edicte No
01-03-2017 1488-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'exposició pública d'una actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable Enllaç edicte 02-04-2017 O170029 No
09-03-2017 1946-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017 Enllaç edicte 07-04-2017 O170004 No
11-04-2017 2804-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte de convocatòria per a l'elecció del jutge de pau substitut Enllaç edicte 15-05-2017 O170042 No
13-04-2017 2930-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits Enllaç edicte 170004 No
03-05-2017 3404-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017 Enllaç edicte 24-05-2017 O170005 No
05-05-2017 3503-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació definitiva i publicació de l'Ordenança reguladora del trànsit en el casc urbà d'Osor Enllaç edicte O170038 No
05-05-2017 3505-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació definitiva i publicació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals del municipi Enllaç edicte O170038 No
05-05-2017 3511-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'informació pública de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relacionats amb la protecció, control i tinença d'animals al municipi Enllaç edicte 19-06-2017 O170038 No
02-06-2017 4459-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017 Enllaç edicte O170005 No
12-06-2017 4749-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2016 Enllaç edicte 17-07-2017 O170043 No
12-06-2017 4750-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació inicial del projecte per a la reforma i adequació del cementiri municipal Enllaç edicte 26-07-2017 O170037 No
13-06-2017 4820-AJUNTAMENT D'OSOR Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2017 Enllaç edicte 06-07-2017 O170039 No
16-06-2017 5127-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte de nomenament d'alcalde accidental Enllaç edicte O170102 No
29-06-2017 5492-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis relacionats amb la protecció, control i tinença d'animals al municipi Enllaç edicte No
14-07-2017 5993-AJUNTAMENT D'OSOR Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2017. Suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute Enllaç edicte O170039 No
07-08-2017 6729-AJUNTAMENT D'OSOR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres Enllaç edicte O170037 No
31-08-2017 7336-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte de nomenament d'alcalde accidental Enllaç edicte 11-09-2017 O170102 No
03-11-2017 9147-AJUNTAMENT D'OSOR Edicte d'aprovació inicial de la modificació i imposició d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018 Enllaç edicte 21-12-2017 O170038 No
08-11-2017 9151-AJUNTAMENT D'OSOR Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 6/2017 Enllaç edicte 30-11-2017 170090 No