Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.

L’Ajuntament d’Òrrius disposa d’un gestor de notificacions electròniques per a tots aquells tràmits que es poden realitzar telemàticament a través de la seu electrònica.

L’únic requisit per poder realitzar tràmits telemàticament serà disposar de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrònic.

Un cop la persona interessada hagi accedit al tràmit que vol realitzar, se li donarà l’opció de rebre les notificacions electrònicament, per correu ordinari o presencialment.

Catàleg de tràmits de la seu electrònica