Serveis, tràmits i gestions

Factures electròniques

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, referent a l’ús de la factura electrònica, els proveïdors de la Mancomunitat Penedès Garraf hauran de presentar les factures en format facturae.

Les factures en format facturae es poden presentar directament a la bústia de lliurament de la Mancomunitat Penedès Garraf.

Codis DIR3 de la Mancomunitat Penedès Garraf:

  • Òrgan gestor: L05080012 
  • Oficina comptable: L05080012
  • Unitat tramitadora: L05080012
Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions de la Mancomunitat Penedès Garraf.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de la Mancomunitat Penedès Garraf ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.