Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 13-01-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 19-08-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 04-02-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 22-11-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 03-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 24-01-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 16-02-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 26-01-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 23-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa del Servei de centre d'acollida d'animals de companyia 23-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa del Servei de laboratori d'anàlisis d'aigües 23-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa del Servei de tractament de residus sòlids urbans 23-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora del Preu públic del Servei d'abastament d'aigua del riu Llobregat en l'àmbit de la Mancomunitat 23-09-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 30-11-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 28-11-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 20-03-2006 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per al servei del Centre d'atenció i seguiment de drogodependències 26-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 12-01-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 29-01-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de registre i recollida d'animals 18-12-2002 Enllaç