Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Data acord Tipus Enllaç acta Codi acta
02-11-2017 Ordinària Enllaç acta CG_9-2017
28-09-2017 Extraordinària Enllaç acta CG_8-2017
14-09-2017 Ordinària Enllaç acta CG_7-2017
25-05-2017 Ordinària Enllaç acta CG_5-2017
29-06-2017 Ordinària Enllaç acta CG_6-2017
27-04-2017 Ordinària Enllaç acta CG_4-2017
30-03-2017 Ordinària Enllaç acta CG_3-2017
23-02-2017 Ordinària Enllaç acta CG_2-2017
26-01-2017 Ordinària Enllaç acta CG_2-2017