Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
-17 354.769 -23 167.329 11 31-12-2017
-10 278.837 -26 73.441 17 30-09-2017
-15 367.158 -28 35.814 14 30-06-2017
-7 290.232 -18 62.190 21 31-03-2017
-13 445.026 -26 129.819 14 31-12-2016
-5 315.704 -10 66.690 24 30-09-2016
-17 169.289 -19 24.747 12 30-06-2016
-4 236.466 -10 10.849 25 31-03-2016
12 329.855 24 107.565 45 31-12-2015
-11 235.245 -18 66.600 17 30-06-2015
-7 363.330 -20 49.706 22 31-03-2015
-16 484.726 -20 226.566 13 31-12-2014
-22 156.563 -21 303.107 8 30-09-2014