Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
APROV.INICIAL Modific.NÚM.4 del TEXT REFÓS DEL POUM D'ESPONELLÀ (octbr.2015) http://www.ddgi.cat/municipis/Esponella/Modificacio%20puntual%20num.4%20-%20zones%201%20i%202.pdf