Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple municipal 05/2017

Data d'inici de la sessió 25-05-2017

Hora d'inici de la sessió 22:00

Lloc Sala Polivalent de l'Antic Hospital

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 4 de 2017 celebrada pel Ple municipal ordinari el dia 27 d’abril de 2017.

2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 027 a 034 del 2017 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.

3. Aprovació inicial dels expedient de suplement de crèdit 2 i 3 de 2017.

4. Acord sobre el compliment de les prescripcions de l’apartat 1.4 de l’acord de la CTU del Camp de Tarragona del 07/06/2016.

5. Moció per la sensibilització mediambiental que presenta el grup municipal de SE-AM.

6. Moció per la publicació de les actes de les sessions resolutòries de la Junta de Govern Local que presenta el grup municipal de SE-AM

7. Informes de presidència i regidories.

8. Precs i preguntes.

Ple municipal 04/2017

Data d'inici de la sessió 27-04-2017

Hora d'inici de la sessió 22:00

Lloc Sala Polivalent de l'Antic Hospital

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 3 de 2017 celebrada pel Ple municipal ordinari el dia 30 de març de 2017.

2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 020 a 026 del 2017 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau, amb especial menció del decret d’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2016.

3. Nomenament dels vocals que han de formar part del Consell d’Administració del Patronat Municipal de Turisme de l’Espluga de Francolí.

4. Aprovació del procediment d’actuació per a la prevenció de l’assetjament moral, sexual i la violència en el treball dels empleats públics de l’ajuntament i dels seus organismes dependents.

5. Bonificació del ICIO i Taxes urbanístiques per la llicència d’obres 21/2017 a nom de la Fundació Carulla.

6. Moció per garantir l’abastament d’aigua a tots els municipis de Catalunya que presenta el grup municipal de CiU.

7. Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries que presenta el grup municipal de SEAM

8. Moció per a la promoció de l’habitatge que presenta el grup municipal de SE-AM.

9. Informes de presidència i regidories.

10. Precs i preguntes.

Ple municipal 03/2017

Data d'inici de la sessió 30-03-2017

Hora d'inici de la sessió 22:00

Lloc Sala polivalent de l'Antic Hospital

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 2 de 2017 celebrada pel Ple municipal ordinari el dia 2 de març de 2017.

2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 012 a 019 del 2017 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.

3. Modificació 1/2017 del pressupost de 2017 mitjançant transferències.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de l’Espluga de Francolí sobre les comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals.

5. Proposta de nomenament per la renovació dels Jutges de Pau, titular i substitut.

6. Moció de condemna a la judicialització de la política per part de l’Estat Espanyol, que presenta el grup municipal de CiU.

7. Moció per tal de que es publiquin, de manera periòdica, les retribucions de l’alcalde i regidors de l’ajuntament, així com les seves agendes polítiques, que presenta el grup municipal de SE-AM.

8. Informes de presidència i regidories.

9. Precs i preguntes.

Ple municipal 02/2017

Data d'inici de la sessió 02-03-2017

Hora d'inici de la sessió 22:00

Lloc Sala Polivalent de l'Antic Hospital

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 2 de 2017 celebrada pel Ple municipal ordinari el dia 26 de gener de 2017.

2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 002 a 001 del 2017 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.

3. Adjudicació de l’obra del Pavelló poliesportiu municipal. Classificació ordenada de les empreses i requeriment de documentació a la posicionada en primer lloc.

4. Aprovació del compromís de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí amb la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà.

5. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

6. Proposició de resolució per l’acollida de persones refugiades i migrants, que presenta el grup municipal de SE-AM.

7. Proposició de resolució per la sobirania energètica, que presenta l grup municipal de SE-AM.

8. Informes de presidència i regidories.

9. Precs i preguntes.

Ple municipal 01/2017

Data d'inici de la sessió 26-01-2017

Hora d'inici de la sessió 22:00

Lloc Sala Polivalent de l'Antic Hospital

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 14 de 2016 celebrada pel Ple municipal ordinari el dia 29 de desembre de 2016.

2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 063 a 075 del 2016 i 1 de 2017 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.

3. Concessió de la Medalla de la Vila al Sr. Antoni Carreras Casanovas.

4. Modificació de les normes de l’Organisme de Gestió i Control de l’Emissora Municipal de Ràdio.

5. Moció per l’adhesió al manifest “casa nostra, casa vostra” que presenten els grups de CiU i SE-AM.

6. Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya que presenta el grup municipal de CiU.

7. Moció per a demanar que els estrangers residents a Catalunya siguin inclosos al cens electoral del referèndum, que presenta l grup municipal de SE-AM.

8. Moció referent als beneficis fiscals en l’IBI de les autopistes de peatge, que presenta el grup municipal de SE-AM.

9. Informes de presidència i regidories.

10. Precs i preguntes.