Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Podeu consultar els serveis que ofereix l'Ajuntament a través dels diferents àmbits temàtics:

Cartes de serveis aprovades:

Servei Bàsic d'Atenció Social (SBAS)

Servei Esports