Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

 En aquest apartat, trobareu el text complert de les ordenances fiscals vigents per a l'exercici de 2017.