Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
242/2016 Ordenança reguladora del servei de taxi del Port de la Selva

 El Ple municipal, i en la sessió celebrada el passat dia 15 de setembre, va resoldre aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del servei de taxi del Port de la Selva.

 L'anunci de l'aprovació inicial s'ha publlicat al BOP de Girona, núm. 195 del dia 11 d'octubre de 2016

 

Ordenança reguladora del servei de taxi.pdf