Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Correcció errors transcripció OOFF 2018 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&03/022018004944.pdf&1