Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

Nom de l'ens dependent Tipus ens dependent Web ens dependent Tipus relació
DELTEBRE GESTIÓ ACTIVA, SA Ens de gestió Web ens dependent Ens de gestió pertany a Ajuntament