Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

L'Ajuntament de Deltebre no ha fet durant el 2016 cap campanya institucional.