Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 6.249.000
2.015 7.899.000
2.014 9.622.000
2.013 10.046.000
2.012 8.323.000
2.011 8.546.000
2.010 7.462.000