Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Subvencions a clubs i escoles de futbol per a l'exercici 2018 01-02-2018 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions per al desenvolupament d'activitats i projecte d'interès per al municipi per a l'exercici 2018 01-02-2018 Enllaç
Subvencions a les AMPA per a l'exercici 2018 01-02-2018 Enllaç
Subvencions de dinamització econòmica i imatge del poble per a l'exercici 2018 01-02-2018 Enllaç
Subvencions per al patrocini publicitari per a l'exercici 2018 01-02-2018 Enllaç
Ajuts d'urgència social i necessitats bàsiques per a l'exercici 2018 31-01-2018 Enllaç
Ajuts sobre tributs locals i activitats extraescolars per a l'any 2018 31-01-2018 Enllaç
Ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d'urgència social i necessitats bàsiques de subsistència per a l'any 2017 20-04-2017 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions pel desenvolupament d'activitats i projecte d'interès per al municipi per a l'exercici 2017 23-02-2017 Enllaç
Subvencions a les AMPA del municipi per a l'exercici 2017 23-02-2017 Enllaç
Subvencions als clubs de futbol i a les escoles de futbol del municipi per a l'exercici 2017 23-02-2017 Enllaç
Incentius per a la dinamització econòmica i per a la millora de la imatge de poble per a l'any 2017 06-02-2017 Enllaç
Ajuts per a activitats extraescolars per a l'any 2017 03-02-2017 Enllaç
Ajuts socials sobre determinats tributs locals per a l'any 2017 03-02-2017 Enllaç
Subvencions per al patrocini publicitari del municipi per a l'exercici 2017 03-02-2017 Enllaç
Subvencions per al patrocini publicitari del municipi, exercici 2016 12-09-2016 Enllaç
Ajuts socials sobre determinats tributs per a l'any 2016 25-07-2016 Enllaç
Subvencions als clubs esportius i escoles de futbol pel desenvolupament d'activitats i projectes d'interès per al municipi 2016 25-05-2016 Enllaç
Incentius per a la dinamització econòmica i per a la millora de la imatge de poble per a l'any 2016 24-05-2016 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions pel desenvolupament d'activitats i projectes d'interès per al municipi 2016 24-05-2016 Enllaç
Subvencions a les AMPA pel desenvolupament d'activitats i projectes d'interès per al municipi 2016 24-05-2016 Enllaç
Ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d'urgència social i necessitats bàsiques de subsistència per a l'any 2016 10-02-2016 Enllaç
Ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d'urgència social i necessitats bàsiques de subsistència per a l'any 2015 21-10-2015 Enllaç
Ajuts econòmics destinats a les persones afectades per les transmissions de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució hipotecària 08-06-2015 Enllaç
Subvencions per a entitats socials, culturals i festives, dones, juvenils i esportives 09-04-2015 Enllaç
Subvencions per a entitats socials, culturals i festives, dones, juvenils i esportives 29-04-2014 Enllaç
Subvencions per a entitats socials, culturals i festives, dones, juvenils i esportives 13-05-2013 Enllaç
Subvencions per a entitats socials, culturals i festives, dones, juvenils i esportives 18-10-2012 Enllaç
Bases generals de subvencions de l'ajuntament 03-04-2012 Enllaç
Data Títol Bases reguladores