En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

Resum Data de publicació Enllaç
Plec de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres 11-04-2007 Enllaç