Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 15-03-2018 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 26-02-2018 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 16-02-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 31-01-2018 Enllaç
Ordenança número 11 del procediment sancionador i dels treballs en benefici de la comunitat en substitució de multes pecuniàries 17-11-2017 Enllaç
Ordenança número 1 del bon veïnatge. Drets i deures 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 10 de l'ús, seguretat i conservació de les platges i del litoral municipals 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 12 dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d'obres 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 13 de l'obertura d'establiments i control d'activitats 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 2 del civisme i de policia a la via pública 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 3 de la circulació i mobilitat 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 4 de la protecció, la tinença i la venda d'animals 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 5 de la gestió de residus municipals 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 6 de l'ús de les instal·lacions esportives municipals 01-09-2017 Enllaç
Reglament del Consell Escolar Municipal 03-04-2012 Enllaç
Ordenança número 7 de les mesures protectores contra la contaminació acústica 01-09-2017 Enllaç
Ordenança número 8 de la prevenció i controls mosquits, especialment del mosquit tigre 01-09-2017 Enllaç
Reglament del cementiri municipal 04-07-2017 Enllaç
Reglament dels mercats de venda no sedentària 04-07-2017 Enllaç
Reglament del Registre d'entitats municipal i reglament del Consell d'Entitats Municipal, REM 11-05-2017 Enllaç
Pla d'imatge de poble 27-03-2017 Enllaç
Reglament del registre d'empreses licitadores de Deltebre (RELDE) 27-03-2017 Enllaç
Ordenança de la conservació, neteja i tancament de solars i de la pavimentació de voreres 06-02-2017 Enllaç
Ordenança de la gestió de residus de construcció i demolició 22-11-2016 Enllaç
Ordenança de tancament de solars i pavimentació de voreres 15-11-2016 Enllaç
Reglament orgànic municipal 04-08-2014 Enllaç
Reglament d'honors i distincions 31-07-2014 Enllaç
Estatuts del Consell Municipal de Comerç i Turisme 05-12-2013 Enllaç
Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable 23-04-2012 Enllaç
Reglament del Consell Municipal de Cultura 03-04-2012 Enllaç
Reglament d'ús del centre cívic i cultural 09-01-2012 Enllaç
Ordenança núm. 1 dels drets i deures de la població municipal 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 10 reguladora de les mesures protectores contra la contaminació acústica 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 11 per al control de culícids 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 2 de policia de la via pública 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 3 de circulació per la via pública 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 4 de tinença i circulació d'animals 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 5 d'ocupació de la via i espais públics 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 6 de recollida d'escombraries 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 7 de la utilització de les instal·lacions esportives municipals 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 8 dels aliments i els establiments alimentaris 13-01-2009 Enllaç
Ordenança núm. 9 urbanística i d'edificació 13-01-2009 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal de Deltebre Radio Delta i del Butlletí d'Informació Municipal 09-10-2006 Enllaç
Reglament de creació i regulació de la institució del/de la Síndic/a de Greuges 23-05-2006 Enllaç
Reglament orgànic de la Policia Local 16-09-2002 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres 04-10-2001 Enllaç