Necessites consultar un document en concret de l’ens? Els  instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació de l’ens.

Hi ha tres tipus d'instruments de descripció: la guia, l'inventari i el catàleg. 

La Guia: És un instrument de descripció que té per objectiu orientar l'usuari en el coneixement general d'un fons i subfons o col·lecció. La descripció només afecta els nivells superiors i conté informació sobre el productor i el context de creació de la documentació.

l'Inventari: Instrument que descriu el conjunt de documents que formen part d'un fons documental, des del nivell de fons fins el nivell de sèrie, ambdós inclosos. S'organitza a l'entorn de les sèries, determinades pel quadre de classificació, i ha de precisar el context jeràrquic en què s'estructura el fons. De manera general, i si no s'indica el contrari, el fons 101 - Ajuntament de Cubelles està inventariat i no catalogat. Podeu consultar l'inventari parcialment, per codi de classificació o tipologia documental. 

Catàleg: Instrument que descriu el darrer nivell d'un fons documental, el d'unitat documental composta o simple (expedient o document), elaborat també jeràrquicament. Podeu visualitzar els catàlegs següents: 

 • 303 - Centre catequistic parroquial 
 • 501 - Fons Charlie Rivel. Tingueu en compte que aquest catàleg està en procés d'elaboració. 
 • 502 - Fons Manuel Puig i Ribot
 • 503 - Fons Joan Vidal i Urpí. Conté únicament la activitat radiofònica i tres cartells. Les posteriors cessions estan pendents de catalogar. 
 • 504 - Fons Francesc Pujades. Conjunt de premsa antiga donada a l'Ajuntament. 
 • 506 - Col·lecció Xavier Oller
 • 507 - Emili Maria Serra.
 • 518 - Fons Frederic Esteve Escudé  Nou!
 • 520 - Fons Antoni Pineda i Gavaldà   Nou!
 • 901 -  Tríptics i cartells. catàleg dels tríptics i cartells produïts i/o rebuts per l'ajuntament i també alguns d'entitats. 
 • 902 - Premis i trofeus

A part d'aquests instruments de descripció, podeu consultar les Fitxes NODAC de descripció de Fons dels següents fons de l'arxiu municipal:

 • 501 Fons Charlie Rivel  Nou!
 • 509 Fons Paulina Schumann Nou!
 • 517 Fons Julio Manegat   Nou!
 • 518 Fons Frederic Esteve Nou!

Adjunt a aquest ítem, podreu trobar inventaris, catàlegs i fitxes NODAC dels fons que es serven a l'arxiu municipal. Teniu en compte que aquets instruments estan en contínua revisió i ampliació, per la qual cosa actualitzarem el contingut periòdicament.

Darrera actualització: 27/06/2017