Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

El calendari de conservació i accés és un instrument que recull, de manera essencial, els dictàmens referents als terminis de conservació, transferència de la documentació a l'arxiu, i règim d'accés a cada sèrie documental. 

La CNAATD s'encarrega de determinar quina documentació té l'accés restringit i en quins supòsits legals es basa, a través de les Taules d'Avaluació Documental. Les disposicions s'apliquen únicament en la documentació pública.

 

A continuació, podeu descarregar-vos els calendaris d'accés que ja tenim disponibles. Dins de cadascún, hi ha els apartats següents:

CODI: Codi de classificació. Podeu consultar el quadre de classificació complet a l'apartat "quadre de classificació documental".

TAD: Taula d'avaluació documental, aprovada per la CNAATD. No totes les sèries documentals tenen la seva TAD. S'hi reflecteix el número o codi de la TAD. Per fer cerques, podeu consultar aquí.

SÈRIE/ TIPOLOGIA: Sèrie documental o tipologia de documentació que conté el codi descrit. 

DESCRIPCIÓ: Detall de què consta la documentació. 

CONSERVACIÓ: Disposició marcada per la TAD. Si no hi ha resolució, es considera que al conservació és permanent. 

AG: Sigles de "Arxiu de Gestió". És la documentació que es conserva a la oficina. Amb caràcter general, es considera que la oficina ha de conservar la documenta durant 5 anys, quan la documentació està activa. 

AA: Sigles de "Arxiu administratiu". Als 6 anys de la producció es transferèix a l'arxiu administratiu. Aquesta documentació, fins als 30 anys de la producció, es considera que és documentació semi-activa. 

AH: Sigles "Arxiu històric". A partir dels 30 anys de la producció, es considera que la documentació esdevé històrica i, en caràcter general, la documentació és de lliure accés. 

En el nostre cas, l'arxiu administratiu i l'arxiu històric estan unificats a les mateixes depedències. Per aquest motiu l'arxiu és arxiu municipal i no arxiu històric. Aquesta divisió està marcada, doncs, per l'estat de la documentació: activa, semi-activa i inactiva. 

ACCÉS: Es disposa el que marca la taula d'avaluació documental corresponent. En el cas que no hi hagi resolució, es considera que la documentació és de lliure accés. Amb tot, per les consultes de documents inferiors a 30 anys de la producció, si aquests contenen dades de caràcter personal, es realitzarà una consulta a la CNAATD.

Darrera actualització: 26/02/2016