Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa

El Consorci d’Osona de serveis socials és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local.

L'objecte i finalitat del Consorci és la prestació efectiva dels serveis socials bàsics dels municipis consorciats i dels serveis socials especialitzats que li siguin delegats o es faci encàrrec de gestió.

Les funcions que corresponen al Consorci són les que s’enumeren a l’article 31 de la Llei Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials així com la prestació dels serveis socials especialitzats que es detallen en l’article 32 de la mateixa llei.

Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del Consorci.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor del Consorci has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
El Consorci no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions de l'àmbit d'actuació del Consorci.