Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
ANUNCI i resultat final del procés selectiu
Auxiliar Administratiu/va de l'Àrea d'Ensenyament 1 03-06-2019 10-06-2019 X2019002147 CONCURS OPOSICIÓ Administració general C2 PROCÉS SELETIU FINALITZAT CONSELL COMARCAL PLA DE L'ESTANY Edicte Bases específiques pel procés de selecció
Sol·licitud admissió convocatòria i declaració responsable
Relació admesos i excloso, proves i tribunal
ANUNCI i resultat final del procés selectiu
Procés selectiu per a la substitució per maternitat del lloc de treball d'arquitecta Superior 1 10-06-2019 08-07-2019 X2019002115 Concurs de mèrits amb comprovació pràctica funcionari/a interi/na A1 PROCÉS FINALITZAT 17-07-2019 SALA DE FORMACIÓ EL NIU. CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Edicte Bases i Convocatòria
Edicte d'aprovació de les bases i convocatòria al BOP
Formulari de sol.licitud convocatòria i declaració jurada
Relació d'admesos i exclosos, tribunal i data de les proves
Anunci resultat final del procés
Procés selectiu Administratiu/va (C1) funcionàri/a interí/na 1 30-05-2019 26-06-2019 X2019001651 Concurs oposició Funcionàri/a interí/na C1 RRHH 24-07-2019 AULA DE FORMACIÓ EL NIU - CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
PROVA DE CATALÀ 12/07/2019 (09:00)
PROVA DE CONEIXEMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS 24/07/2019 (10:00)

AULA DE FORMACIÓ EL NIU - CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

 

 

Anunci Bases i convocatòria procés selectiu
Sol.licitud d'admissió a la convocatòria i declaració responsable
Relació d'admesos i exclosos, tribunal i data de les proves
Modificació de la relació d'admesos i exclosos
Procés selectiu tècnic/a mitjà/ana de medi ambient 1 13-03-2019 17-05-2019 X2018003365 concurs-oposició laboral temporal A2 PROCÉS SELECTIU FINALITZAT Anunci bases i convocatòria
Anunci aprovació bases i la convocatòria BOP
Sol·licitud admissió convocatòria Tecnic.a mitja.ana Medi Ambient
Edicte_modificaci_d'unes_bases de selecció
Relació provisional d'admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data de les proves
EDICTE LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
Anunci resultat final del procés selectiu
Procés selectiu Arquitecte superior 1 01-03-2019 28-03-2019 X201900618 Concurs-oposició Funcionari interí A1 PROCÉS SELECTIU FINALITZAT 08-05-2019 Consell Comarcal del Pla de l'Estany Anunci bases i convocatòria
Anunci bases i convocatòria (BOPG)
Sol·licitud Admissió convocatòria Arquitecte.a Superior
LLISTAT PROVISIONAL I TRIBUNAL
ANUNCI rectificació error material designació Tribunal qualificador
Aprovacio_definitiva admesos arquitecte
Anunci resultat final del procés selectiu
Monitor/a especialista de Brigades externes (treballs forestals) - Centre Especial de treball El Puig 1 08-02-2019 18-02-2019 X2019000489 Prova pràctica i entrevista Temporal C1 https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=%2Fjobslocator%2FprocessView&saveLastPath=0&jobCode=4611853 Bases.pdf
Anunci resultat proves
Procés de selecció - torn reserva especial - C2 1 21-11-2018 10-12-2018 X2018004339 Concurs oposició funcionari/a C2 Anunci bases i convocatòria procés selectiu torn de reserva especial (C2)
Sol·licitud admissió procés selectiu
Relació admesos i exclosos, tribunal i data des les proves
Procés de selecció - promoció interna creuada - (A2) 1 21-11-2018 10-12-2018 X2018004262 concurs oposició funcionari/a A2 Anunci bases i convocatòria procés selectiu promoció interna creuada A2
Sol·licitud admissió procés selectiu
Relació admesos i exclosos, tribunal i data des les proves
Procés de selecció - promoció interna - A2 5 21-11-2018 10-12-2018 X2018003187 Concurs oposició 4 places laboral / 1 plaça funcionari/a A2 Anunci bases i convocatòria procés selectiu promoció interna (A2)
Sol·licitud admissió procés selectiu - Cap de producció de serveis de manipulats
Sol·licitud admissió procés selectiu - Cap de Promoció Econòmica
Sol·licitud admissió procés selectiu - Coordinador.a cultura
Sol·licitud admissió procés selectiu - Coordinador.a Tècnic.a de Joventut
Sol·licitud admissió procés selectiu - Tèncic.a mitjà.ana en Medi Ambient
Relació admesos i exclosos, tribunal i data des les proves. Coord Tec Joventut
Relació admesos i exclosos, tribunal i data des les proves. Cap de Prom. Econ
Relació admesos i exclosos, tribunal i data des les proves. Cap de Manipulats
Relació admesos i exclosos, tribunal i data des les proves. Coord. Tèc. Cultura
Relació admesos i exclosos, tribunal i data des les proves. Tèc. Medi
tècnic/a mitjà/ana terapeuta familiar pels serveis i programes d' atenció a la infància, famílies i dona de l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany 1 14-11-2018 12-12-2018 X2018004157 Concurs Oposició laboral temporal A2 Convocatòria i bases del procés selectiu
Sol.licitud d'admissió a la convocatòria i Declaració Jurada
EDICTE LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATA DE LES PROVES DE TERAPEUTA FAMILIAR
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS TERAPEUTA FAMILIAR
Anunci resultats finals
Procés selectiu Aux Administratiu urgent. CANVI DE DATES DE LES PROVES (13/11/2018) 1 25-10-2018 30-10-2018 X2018004083 Concurs amb comprovació pràctica laboral temporal C2 CANVI DE DATA DE LES PROVES !!!! 13/11/2018 13-11-2018 SALA DE FORMACIÓ EL NIU - CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

La durada del contracte temporal per obra o servei determinat és per tres mesos, amb possibilitat de pròrroga.

La jornada laboral és de 20 hores setmanals de dilluns a divendres.

La categoria és auxiliar administratiu/va.

Convocatòria i bases procés selectiu aux adm lab temp urgent
Anunci admesos i exclosos, tribunal i data de les proves
Anunci resultat final del procés selectiu
Procés selecció Educador/a Social amb caràcter urgent 1 25-10-2018 30-10-2018 X2018004083 concurs amb comprovació pràctica laboral temporal A2 06-11-2018 6/11/2018. 09:00 h, a la Sala de Formació "El Niu" del Consell Comarcal del Pla de l'Estany (C/Catalunya, 48 de Banyoles)

Educador/a social

La durada del contracte temporal per interinatge és de 3 mesos per circumstàncies de cobrir una substitució amb reserva de lloc de treball.

La jornada laboral és de 25 hores setmanals de dilluns a divendres.

La categoria és educador/a.

Convocatòria i bases procés selectiu educador a social urgent
Anunci admesos i exclosos, tribunal i data de les proves
Anunci resultat final del procés selectiu
Procés Selectiu Oficial 1ª Neteja CET El Puig 1 17-09-2018 21-09-2018 X2018003186 Laboral temporal Enllaç a l'oferta de treball (Feina Activa) Edicte aprovació bases procés selectiu Oficial de 1ª CET El Puig
DECRET MODIFICACIÓ BASES DEL PROCÉS SELECTIU OFICIAL 1A NETEJA
DECRET LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS I PUBLICACIÓ DIA I LLOC PROVES
ANUNCI RESULTAT PROVES OF 1
Procés de selecció provisió d'una plaça de tècnic/a d'administració general (A1) i creació de Borsa de Treball 1 12-07-2018 31-07-2018 X2018000697 Concurs de mèrits amb comprovació pràctica Funcionari interí A1 Anunci bases i convocatòria procés selectiu TAG A1
Anunci BOPG bases i convocatòria procés selectiu TAG A1
Sol.licitud d'admisió a la convocatòria i Declaració Jurada
EDICTE LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATA PROVES TAG (A1) 2
EDICTE RECTIFICATIU LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATA PROVES TAG (A1) 2
EDICTE LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PROVES TAG (A1) 2
Anunci resultat primera prova procés selectiu i convocatòria segona prova
Anunci resultat final TAG A1
Procés de selecció d'un/a administratiu/iva C1 destinat al centre El Puig i creació d'una borsa de treball 1 30-05-2018 19-06-2018 X2018001875 Concurs oposició amb comprovació pràctica Personal laboral C1 Anunci bases per al procés de selecció administratiu C1 per al Centre El Puig
Sol·licitud admissió convocatòries selecció personal
Llista_provisional_admesos_i_exclosos_Administratiu_Centre_el_Puig
Acord data proves i tribunal porcés selectiu C1 El Puig
Llista definitiva admesos i exclosos C1 El Puig
Acta_Constitució_Tribunal_i_Desenvolupament_Procés_Selectiu_El_Puig
Acta_Proposta_Contractació_El_Puig
Procés de selecció per a la contractació temporal d'un/a tècnic/a mitjà/ana A2 pel PECT. 1 15-05-2018 04-06-2018 X2018001743 Concurs Oposició Temporal A2 Anunci_bases
Model sol·licitud
Llista_provisional_admesos_i_exclosos_PECT
Anunci Resultat procés selectiu
Borsa de treball oficial 1a brigades externes jardineria Servei especialitzat Centre el Puig 05-04-2018 24-04-2018 X2018000990 concurs amb comprovació pràctica personal laboral Bases generals borses treball
Anunci correcció error material termini presentació sol·licituds
Anunci aprovació bases borsa treball oficial 1a brigades externes - jardineria
Sol·licitud admissió convocatories borsa de treball
Llistat admesos i exclosos membres del tribunal lloc data i hora de les proves
Acta proves de català borsa Oficial 1ª jardineria
Acta desenvolupament proves jardineria
Acord Constitució Borsa treball Jardineria
Procés de selecció provisió d'una plaça de tècnic/a d'administració general(subgrup A1) i creació d'una borsa de trebll 1 21-03-2018 X2018000697 concurs oposició funcionari interí A1 Sol·licitud admissio a convocatories de personal.pdf
Anunci aprovació bases plaça tècnic a d'administració general (subgrup A1).pdf
Anunci DOGC extracte aprovació bases i convocatòria tecnic a administració general
Llistat_admesos_i_exclosos_membres_del_tribunal_lloc_data_i_hora_de_les_proves
Acta desenvolupament proves selecció A1
Acord per declarar desert el procés selectiu
Anunci_del_resultat_final_del_procediment_de_seleccio_TAG
Procés de selecció d'una plaça d'administratiu àrea Benestar Social mitjançant concurs-oposició de promoció interna 1 26-02-2018 X2018000244 concurs-oposició de promoció interna laboral C1 Consell Comarcal del Pla de l'Estany Anunci aprovació oferta pública parcial 2018
Anunci aprovció bases i convocatòria procés selectiu promoció interna
Anunci DOGC extracte publicació BOP aprovació bases i convocatòria promoció interna
Llistat admesos i exclosos convocatòria administratiu (C1) per promoció interna
Anunci relació admesos i exclosos, membres tribunal qualificador i data de la prova
Acta desenvolupament proves selecció C1 Benestar Social promoció interna
Proposta modificació condicions treball
Borsa de treball d'administratius/ives, subgrup C1 21-02-2018 13-03-2018 X2018000254 concurs amb comprovació pràctica laboral C1 Butlletí Oficial de la Província de Girona, 21 de feber de 2018 Bases generals borsa treball
Correccio error material termini presentació sol·licituds
Bases específiques administratius ives
Sol·licitud admissió convocatories borsa de treball
Anunci relació admesos i exclosos, membres tribunal qualificador i data de la prova per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius ives
Rectificació decret relatiu a la llista d'admesos i exclosos i membres Tribunal Qualificador borsa treball administratius ives
Resultat de les proves de català
Anunci resultat final proves procés selectiu administratiu ives 18042018
Anunci_resultat_final
Borsa de treball d'Auxiliar administratiu 12-02-2018 05-03-2018 X2018000240 Concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal Temporal C2 Consell Comarcal del Pla de l'Estany Bases generals borsa treball
Correccio error material termini presentació sol·licituds
Bases específiques auxiliar administratiu
Sol.licitud_admissio_borsa_treball
Anunci relació admesos i exclosos, membres tribunal qualificador i data de la prova per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius ives
Rectificació decret relatiu a la llista d'admesos i exclosos i membres Tribunal Qualificador borsa treball auxiliars administratius ives
Acta desenvolupament proves llengua catalana 03042018
Acta desenvolupament proves procés selectiu aux.administratius ives 04042018
Tècnic Mig pel Servei d'Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de 0 a 17 anys) 1 26-05-2017 15-06-2017 Bases_especifiques
Anunci Bases Generals.pdf
Correccio_error_bases_generals
Sol.licitud_admissio
Llista_admesos_i_exclosos,_membres_del_tribunal,_lloc,_data_i_hora_de_les_proves
Psicoleg/loga CDIAP 1 12-05-2017 18-05-2017 Anunci_incorporacio_urgència_psicoleg-loga_CDIAP
Tècnic informàtic 1 11-11-2016 09-12-2016 bases_proces_selecio_tecnic_informatic
Llista_admesos_exclosos_membres_tribunal_qualificador_data_prova_borsa_treball_tecnic_informatic_grupA2
Acta_constitucio_tribunal_i_desenvolupament_proves_tecnic_informatic
Acord_constitucio_borsa_tècnic_informatic
Tècnic/a de desenvolupament comunitari 1 15-12-2016 04-01-2017 Anunci_proces_creacio_borsa_treball_bases_tecnic_a _desenvolupament _comunitari.pdf
Llista_admesos_exclosos_membres_tribunal_qualificador_i_data_prova_per_la_constitucio_de_la_borsa_de_tecnic_a_desenvolupament_comunitari
Acta_de resultat_de_les_proves_de_tecnic_dinamitzador_comunitari
Borsa_de_treball_de_tecnic_dinamitzador_comunitari
Educadors/es Socials 1 03-02-2017 23-02-2017 Bases_especifiques_reguladores_proces_seleccio_per_constitucio_borsa_treball_educadors_socials_caracter_temporal
Solicitud_admisio_borsa_educadors_socials
Llistat_admesos_i_exclosos_borsa_educadors_socials_i_dates_de_les_proves
Esmena_llistat_admesos_i_exclosos_a_la_borsa_educadors_socials
Rectificacio_llistat_admesos_i_exclosos_borsa_educadors_socials
Acta_proves_catala_Educadors_socials
Acta_resultats_finals_borsa_educadors_socials
Acord_constitució_borsa_treball_educadors_socials
Dinamitzadors/es juvenils 1 27-02-2017 20-03-2017 Anunci_bases_especifiques_proces_seleccio_borsa_treball_dinamitzadors_es_juvenils.pdf
Llistat_admesos_exclosos_borsa_dinamitzadors_juvenils
Acta_de_constitució_de_tribunal_i_resultats_prova_de_catala
Acta_resultats_seleccio_borsa_dinamitzador_juvenil
Acord_de_constitucio_de_la_borsa_de_treball_de_dinamitzador_juvenil

PER VEURE ELS DOCUMENTS, ARROSSEGAR LA BARRA DE SOBRE CAP A LA DRETA