Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

NOMBRE TOTAL DE CONSELLERS/ERES DEL CONSELL COMARCAL

D’acord amb la Llei 6/1987 i en funció del nombre de residents a la comarca (de 100.001 a 500.000 habitants), el Consell Comarcal de l'Alt Penedès té 33 consellers/eres comarcals, escollits entre els/les regidors/ores dels 27 ajuntaments de l’Alt Penedès.

 

CÀLCUL DEL NOMBRE DE CONSELLERS/ERES QUE CORRESPON A CADA LLISTA

El nombre de consellers/eres que correspon a cada llista (partit, coalició, federació o agrupació d'electors) es calcula d'acord amb les regles següents:

 • Les llistes han d'haver obtingut com a mínim el 3% dels vots a la comarca.
 • Es calcula el percentatge de regidors/ores que correspon a cada llista sobre el total de regidors/ores de la comarca i es multiplica per 1/3.
 • Es calcula el percentatge de vots que corresponen a cada llista sobre el total de vots emesos a la comarca i es multiplica per 2/3.
 • Se sumen els percentatges per a cada llista.
 • S'ordenen les llistes en columna, d'acord amb el percentatge resultat de la suma (de més gran a més petit).
 • Es divideixen els percentatges resultants per 1, 2, 3... fins al nombre igual al de llocs corresponents al Consell Comarcal (Llei d'Hondt).
 • Els 33 llocs de conseller/a s'atribueixen a les llistes a les quals, un cop aplicada la Llei d'Hondt, corresponen els quocients majors.

 

COMPOSICIÓ PER GRUPS COMARCALS

Durant la legislatura 2015-2019, la composició per grups comarcals al Consell Comarcal de l'Alt Penedès és la següent:

 • Partit Demòcrata Europeu Català, 12 consellers/es
 • Partit dels Socialistes de Catalunya - Coalició de Progrés, 9 consellers/es
 • Esquerra Republicana de Catalunya, 6 consellers/es
 • Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu, 3 consellers/es
 • Candidatures d'Entesa (Iniciativa per Catalunya-Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa pel Progrés Municipal i Vilafranca En Comú), 2 consellers/es
 • Partit Popular, 1 conseller/a

 

RELACIÓ NOMINAL DE CONSELLERS/ERES DE CADA GRUP COMARCAL

Relació de consellers/es de cada grup comarcal - Font: portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès