Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

PERFIL, DADES DE CONTACTE, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS I CÀRRECS EVENTUALS - Clicant sobre el nom, podreu veure el currículum

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GRUP COMARCAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ (PDeCAT)

 1. Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart - Font-rubí - xlluch@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 2. Sr. Ramon Carbó Vert - Sant Martí Sarroca - rcarbo@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 3. Sr. Raimon Gusi i Amigó - Vilafranca del Penedès - rgusi@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 4. Sr. Josep M. Martí i Ràfols - Vilafranca del Penedès - jmarti@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 5. Il·lm. Sr. Sergi Vallès i Domingo - Torrelles de Foix - svalles@ccapenedes.cat - Retribucions
 6. Sr. Llorenç Ros Peirón - Subirats - lros@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 7. Sr. Pere Soler Mateu - Castellví de la Marca - psoler@ccapenedes.cat - Retribucions
 8. Sr. Sixte Moreno Pascual - Sant Pere de Riudebitlles - smoreno@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 9. Il·lm Sr. Jordi Bosch i Morgades - Santa Fe del Penedès - jbosch@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 10. Il·lm. Sr. Joan Cols i Canals - La Granada - jcols@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 11. Sra. M. del Carmen Villanueva Pin - Olèrdola - cvillanueva@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 12. Il·lm. Sr. Cèsar Herraiz Pujol - Avinyonet del Penedès - cherraiz@ccapenedes.cat - Indemnitzacions

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GRUP COMARCAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - COALICIÓ DE PROGRÉS (PSC-CP)

 1. Sr. Lluís Valls i Comas - Gelida - lvalls@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 2. Sr. Francisco Romero Gamarra - Vilafranca del Penedès - fromero@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 3. Sr. Servand Casas Mateo - Mediona - scasas@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 4. Sra. Filo Martínez Bravo - Santa Margarida i els Monjos - fmartinez@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 5. Sra. Susanna Mèrida López - Sant Sadurní d'Anoia - smerida@ccapenedes.cat - Retribucions
 6. Sr. Raul Casado Ruiz - Sant Cugat Sesgarrigues - rcasado@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 7. Sr. Alfred Martínez Alonso - El Pla del Penedès - amartinez@ccapenedes.cat - Retribucions
 8. Il·lm. Sr. Francesc Xavier Edo Vargas - Vilobí del Penedès - fedo@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 9. Il·lm. Sr. Lucas Ramírez Búrdalo - Olèrdola - lramirez@ccapenedes.cat - Indemnitzacions

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GRUP COMARCAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

 1. Sr. Pere Sàbat Lluverol - Vilafranca del Penedès - psabat@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 2. Il·lm. Sr. Josep M. Ribas i Ferrer - Sant Sadurní d'Anoia - jribas@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 3. Il·lma. Sra. Lluïsa Llop i Fernàndez - Gelida - lluisallop@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 4. Il·lm. Sr. Pol Pagès i Pont - Sant Quintí de Mediona - ppages@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 5. Sra. Fina Mascaró Bujaldón - Olèrdola - fmascaro@ccapenedes.cat - Retribucions
 6. Sr. Àlex Jover i Fontaine - Sant Llorenç d'Hortons - ajover@ccapenedes.cat - Indemnitzacions

 

CONSELLERS I CONSELLERES DEL GRUP COMARCAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU (CUP-PA)

 1. Sra. Anna Baqués i Capellades - Subirats - abaques@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 2. Sr. Jordi Salguero Vidal - Santa Margarida i els Monjos - jsalguero@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 3. Sra. Laia Santís Martí - Vilafranca del Penedès - lsantis@ccapenedes.cat - Indemnitzacions

 

CONSELLERS DEL GRUP COMARCAL D'ENTESA (INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL I VILAFRANCA EN COMÚ)

 1. Sr. Antoni Peñafiel Hervás - Vilafranca del Penedès - apenafiel@ccapenedes.cat - Indemnitzacions
 2. Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez - La Granada - ddiez@ccapenedes.cat - Indemnitzacions

 

CONSELLER DEL GRUP COMARCAL DEL PARTIT POPULAR (PP)

 1. Sr. Carles Jiménez Morera - Sant Sadurní d'Anoia - cjmenez@ccapenedes.cat - Indemnitzacions

 

GERÈNCIA I ALTRE PERSONAL EVENTUAL

 

QUADRE RESUM DE LES INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS I DELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

 

ACTIVITATS I BÉNS DELS ALTS CÀRRECS I CÀRRECS EVENTUALS

 

Totes les persones que formen part del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès han presentat la seva declaració de béns i activitats en temps i forma abans de prendre possessió del seu càrrec. La documentació es troba sota custòdia de la Secretaria de l’ens.

Per poder donar compliment tant a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i poder garantir també la privacitat i la seguretat de les persones titulars, la informació relativa a la declaració de béns i activitats es podrà consultar prèvia sol·licitud d'accés a la informació pública.