ALLIBERATS SINDICALS - Són representants dels treballadors que estan "alliberats" de les seves funcions laborals per dedicar-se en exclusiva a la representació dels treballadors. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès no té alliberats sindicals.

 

DELEGATS LOLS - Els delegats sindicals representen el sindicat davant l'empresa i davant de tercers. Delegat de CCOO: Jaume Ràfols

 

COMITÈ D'EMPRESA - És l'òrgan representatiu del personal del Consell Comarcal i té la funció de defensar els seus interessos. Es constitueix en empreses i administracions amb 50 o més treballadors. Composició: Esther Cantalejo (CCOO), Ona Càrdenas (CCOO), Carlota Julià (CCOO), Laia Llaberia (CCOO), Xavier López (CCOO), Griselda Muntades (CCOO), Àlex Muñoz (CCOO), Raquel Rodríguez (CCOO) i Cristina Urpí (CCOO). Càrrecs: Laia Llaberia (presidenta) i Raquel Rodríguez (secretària).

 

COMISSIÓ PARITÀRIA - És l'òrgan encarregat d'interpretar, administrar i vigilar el compliment del conveni. Composició: