Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès cobreix les vacants, temporals o definitives, que es produeixen en la seva plantilla de personal (com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei) i crea noves places en la seva plantilla, d’acord amb l’oferta d’ocupació pública que s’aprova cada any i dins els marges legals vigents que estableix la Llei General de Pressupostos de l’Estat.

En les convocatòries que s’aproven es diferencia si són llocs de treball de caràcter fix (contracte laboral indefinit o funcionari de carrera) o de caràcter temporal (contracte de treball temporal o funcionari interí).