En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TRIMESTRAL (Despeses i Ingressos) - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès