Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TRIMESTRAL (Despeses i Ingressos) - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès